Policydokument

Green Key har flera policydokument på nationell och internationell nivå. Ta del av policydokumenten nedan.

Green Key Sveriges Integritetspolicy

Green Key Sveriges Hållbarhetspolicy

Green Keys policy kring dispenser

Green Keys policy som klargör referens till Green Key under tilldelningsperioden

Green Keys policy som klargör överklagande och hantering av klagomål

Green Keys policy gällande omfattning, icke-diskriminering, opartiskhet, konfidentialitet och objektivitet