Varför Green Key

Det finns flera goda anledningar till varför er anläggning ska välja en Green Key-märkning.

1

Ett strukturerat verktyg för ert hållbarhetsarbete

Green Key-märkningen hjälper er anläggning att förbättra ert hållbarhetsarbete och minska er miljöpåverkan. Ni får genom Green Keys kriterier ett strukturerat och anpassat verktyg för ert hållbarhetsarbete.

Därtill erbjuder Green Key verktyg och stödmallar som kan hjälpa er att uppfylla kriterierna. Vi på Green Key Sverige finns också alltid tillgängliga för stöd och hjälp.

Green Key är även en prisvärd märkning med högt ställda krav på kriterier och dokumentation, utan att vara alltför tungrodd.

2

En internationellt ledande miljömärkning

Green Key är en internationellt ledande miljömärkning som stödjs av flera internationellt erkända organisationer inom miljö- och utbildningsfrågor, såsom World Tourism Organization (UNWTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Green Keys kriterier är granskade och erkända av Global Sustainable Tourism Council.

3

Kan minska era driftskostnader

Green Key letar ständigt efter nya, hållbara metoder för drift samt ny teknik, för att minska den totala miljöpåverkan genom lägre användning av energi, vatten och avfall. På så vis hjälper även Green Key anläggningar som deltar att minska sina kostnader.

4

Stärker ert varumärke

Ett trovärdigt miljöarbete blir allt viktigare för resenärer och företag vid val av logi och konferens.

Green Key-märkningen symboliserar ett åtagande för miljö och hållbar utveckling, som är attraktivt för potentiella gäster och i upphandlingar.