En internationell miljömärkning för anläggningar inom besöksnäringen

Green Key

En internationell miljömärkning för anläggningar inom besöksnäringen

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöksnäringen med fler än 4000 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över.

Green Key-märkningen utgör ett strukturerat verktyg för anläggningar som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin miljöpåverkan. Green Key-märkta anläggningar uppfyller ambitiösa kriterier inom 13 olika hållbarhetsområden.

Läs mer

Green Keys kriterier

Green Keys kriterier innefattar bland annat områdena vatten, kemikalier, avfall, energi, livsmedel och grönområden och är utformade för att minska anläggningars miljöpåverkan och förbättra deras hållbarhetsarbete.

Kriterierna berör även utbildning, information och socialt ansvarstagande.

Vatten

Åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Kemikalier

100% miljömärkta disk-, tvätt- och städkemikalier i dagligt städ.

Avfall

Källsortering i alla tillämpliga fraktioner.

Energi

100% förnybar el samt rutiner för minskad energiförbrukning.

Livsmedel

Minst 5% ekologiska livsmedel samt åtgärder för minskat matsvinn.

Grönområden

Åtgärder för att skydda och gynna biologisk mångfald.

Hitta Green Key -
märkta anläggningar

Hitta anläggning
Hotell
Vandrarhem & Småskaligt boende
Camping & stugbyar
Konferensanläggningar

Vill ni ansöka om Green Key?

En Green Key-märkning visar gästen att er logi- eller konferensverksamhet bidrar till att göra en skillnad miljö- och hållbarhetsmässigt. De höga krav som ställs på Green Key-märkta anläggningar upprätthålls genom grundlig dokumentation och regelbundna revisioner.

Vi erbjuder er stöd och hjälp för er att uppnå kriterierna. Läs mer om hur ansökan går till steg för steg.

Läs mer

Aktuellt

Alla artiklar
 • Webinarium om cirkulär ekonomi från Green Key International 31 augusti

  Under webinariet från Green Key International får du lära dig mer om cirkulär ekonomi genom konkreta exempel och förslag för besöksnäringen.

 • Booking.com – så gör ni för att er anläggning ska synas som Green Key-märkt

  För att er anläggning ska synas som Green Key-märkt på Booking.com behöver ni lägga in er anläggnings uppgifter i BeCause.

 • Goda initiativ för biologisk mångfald på Hägern Bed & Nature

  Med närhet till naturen finner Hägern Bed & Nature det naturligt att bidra till den biologiska mångfalden i området, bl.a genom att anlägga pollinerarvänliga rabatter.

 • Mora Hotell & SPAs gästinformation om att avstå städning inspirerar

  På Mora Hotell & SPA får gästerna en dörrhängare vid incheckning med information om att städning endast sker om gästen hänger ut skylten på dörren.