Om Green Key

Green Key-märkningen har funnits i 30 år och är idag en internationellt ledande märkning för anläggningar inom besöksnäringen. Green Key-märkta anläggningar finns idag i över 60 länder över hela jorden!

Om Green Key

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöksnäringen. Idag finns fler än 5000 Green Key-märkta anläggningar i över 60 länder världen över.

Green Key-märkningen utgör ett strukturerat verktyg för anläggningar som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin miljöpåverkan. Green Key-märkta anläggningar uppfyller ambitiösa kriterier inom 13 olika hållbarhetsområden, särskilt anpassade för logi- och konferensanläggningar.

Green Key grundades av turist- och besöksnäringen i Danmark 1994, men togs över och drivs internationellt sedan 2002 av Foundation for Environmental Education (FEE). Genom detta har Green Key-märkningen säkerställt sitt oberoende från turist- och besöksnäringen.

FEE stöds av och samarbetar med flera internationella organisationer såsom World Tourism Organization (UNWTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Green Keys internationella kriterier och arbetssätt bestäms av Green Key international (FEE) medan Green Key-märkningen administreras på nationell nivå av FEE-anslutna medlemskontor.

Om Green Key i Sverige

Sedan 2021 ansvarar Green Key Sverige, särskilt företagsnamn till Ecobi AB, för driften av Green Key-märkningen i Sverige i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Ecobi AB ansvarar för administrering och utveckling av Green Key-märkningen i Sverige och anpassning av de internationella kriterierna till svenska förhållanden.

Ecobi AB driver även utmärkelsen Blå Flagg för stränder och hamnar, som är ett annat av FEEs program.

Håll Sverige Rent administrerade Green Key i Sverige mellan 2003–2015, och sitter idag med i Green Keys nationella styrgrupp. Håll Sverige Rent driver bl.a. FEEs program Grön Flagg.

I den dagliga driften jobbar vi på Green Key Sverige med bl.a. ansökningar, revisioner och miljörapporteringar. Här kan du kontakta oss!