Ansökan

Ansökan om Green Key är en process som sker i flera steg. Kontakta oss gärna om ni har frågor gällande ansökan.

För att påbörja ansökan om Green Key och få tillgång till Green Keys e-portal, verktyg och stödmaterial behöver ni fylla i Green Keys registreringsformulär och maila till Green Key Sverige.

Steg för steg mot en Green Key-märkning:

 1. Kontakta oss
  Kontakta oss via mail eller telefon om ni önskar ansöka om Green Key. Ni tilldelas då en kontaktperson för ansökan. Fyll i Green Keys registreringsformulär och maila oss för att få tillgång till Green Keys e-portal, verktyg och stödmaterial.
 2. Digitalt uppstartsmöte
  Ett digitalt uppstartsmöte bokas in med er kontaktperson på Green Key Sverige. Under mötet går vi igenom processen mot en miljömärkning, kriterierna och dokumentationen.
 3. Uppfyllnad av obligatoriska kriterier
  Ni arbetar med att uppfylla alla obligatoriska kriterier och ta fram dokumentation som styrker de obligatoriska kriteriernas uppfyllnad. Vi på Green Key Sverige finns här för stöd och hjälp under hela ansökningsprocessen, och vi bokar gärna in regelbundna avstämningsmöten för att hjälpa er i processen.
 4. Granskning av ansökan
  Meddela er kontaktperson när ni uppfyller alla obligatoriska kriterier och har laddat upp all obligatorisk dokumentation i e-kriterieformuläret. Vi granskar därefter er ansökan, vanligtvis inom 1–2 veckor, och återkommer om något saknas eller behöver kompletteras.
 5. Revision
  När er ansökan är godkänd bokar vi in en fysisk revision på er anläggning där vi går igenom att alla obligatoriska kriterier uppfylls på plats. Läs mer om hur en revision går till här.
 6. Godkänd ansökan
  Er ansökan skickas till Green Keys nationella styrgrupp för godkännande. Er anläggning tilldelas Green Key-märkningen när alla obligatoriska kriterier uppfylls.