Avgifter

Registreringsavgift

Hotell & konferensanläggningar: 5 000 kr
Vandrarhem & småskaligt boende: 2 500 kr
Camping & stugbyar: 2 500 kr

I registreringsavgiften ingår login till Green Keys e-portal, verktyg & stödmaterial för att uppfylla kriterierna samt 4 timmars konsultation. Moms tillkommer på angivna priser.

Årsavgift

Angivna priser är årsavgift för en Green Key-märkning för respektive kategori av anläggning:

  • Hotell (<50 rum):  8 000 kr/år + 65 kr/rum/år
  • Hotell (>50 rum):  12 000 kr/år + 65 kr/rum/år
  • Konferensanläggningar (utan logi): 20 000 kr
  • Vandrarhem & småskaligt boende: 11 000 kr
  • Camping & stugbyar: 12 000 kr

Moms tillkommer på angivna priser.

Material

Green Key-skylt i 100% återvunnet material: pris vid förfrågan
Green Key-flagga i 100% återvunnen PET (150*225 cm): 390 kr
Green Key-pins: 10 kr/st

Nya anläggningar som ansluter sig till Green Key får skylt, flagga och ett antal pins kostnadsfritt.