Organisation

I Sverige drivs Green Key av Ecobi AB. Alla beslut rörande Green Key-märkningen i Sverige tas av Green Keys nationella styrgrupp.

Green Key Sverige/Ecobi AB

Green Key Sveriges (särskilt företagsnamn till Ecobi AB) mål är att bidra till en mer hållbar besöks- och turistnäring i Sverige genom att få fler anläggningar att miljömärka sig med Green Key. Vår vision är att alla logi- och konferensanläggningar i Sverige kontinuerligt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och blir så hållbara som möjligt.

Green Key Sverige avser i sin tur att minimera sin miljöpåverkan och aktivt arbeta med övriga hållbarhetsfrågor, och har därför formulerat en hållbarhetspolicy.

Green Key Sverige tar ut en registreringsavgift för anläggningar som önskar påbörja sitt arbete med Green Key och en årsavgift för anläggningar som är miljömärkta. Administrering av miljömärkningen kräver resurser för bland annat granskning av ansökningar och miljörapporteringar, revisioner, stöd och vägledning, utveckling av mallar och verktyg samt utveckling av kriterierna.

Utöver Green Key driver Ecobi AB även FEE:s miljöprogram Blå Flagg i Sverige för stränder och hamnar.

Du når oss som jobbar på Green Key Sverige/Ecobi AB här. Vi har även externa revisorer som gör revisioner på anläggningar.

Våra externa revisorer

Henrik Alsén

Revisor

Henrik genomför revisioner för Green Key. Henrik är även nationell operatör för FEEs program Blå Flagg som drivs av Ecobi AB.

Green Key Sveriges styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från den svenska hållbarhets- och besöksbranschen med bred kunskap om hållbarhet, turism och destinationer. Det är styrgruppen som beslutar om övergripande frågor som berör Green Key-märkningen, till exempel nya nationella kriterier samt vilka anläggningar som tilldelas Green Key.

Joakim Brodahl

Chef samarbete & försäljning, HSR
Håll Sverige Rent

Bertil Persson

Ansvarig Svensk Campingstandard, SCR
Svensk Camping

Magnus Larsson

Ordförande Sveriges Ekokommuner
Sveriges Ekokommuner

Anna Martinez

Expert hållbar turism
Falköpings kommun