Revision

Alla anläggningar genomgår en revision i samband med ansökan om Green Key, inom ett år (efter ca 9-12 mån) samt därefter minst en gång var tredje år för att säkerställa att kriterierna efterlevs. Revisorn som genomför revisionen är antingen en medarbetade på Green Key Sverige alternativt någon av Green Keys externa revisorer.

Målet med revisionen är i första hand att kontrollera att Green Keys kriterier efterlevs på plats genom en visuell inspektion och dokumentgranskning, men även att informera om Green Key och FEE samt kunna delge råd och bästa praxis. Revisorn tar även gärna emot era synpunkter så att märkningen kan fortsätta utvecklas utifrån era behov.

Vid revisionen

Revisorn kommer kontrollera anläggningens uppfyllande av Green Keys obligatoriska kriterier samt poängkriterier. Detta kontrolleras dels genom en muntlig genomgång av e-kriterierna samt genom en rundvandring.

  1. Genomgång av e-kriterierna muntligt
    Revisorn ställer frågor och ni får berätta om hur ni jobbar med och uppfyller kriterierna.
  2. Rundvandring
    För hotell och logianläggningar kommer revisorn behöva se ett antal gästrum utspridda på anläggningen. Utöver detta inspekteras kök, matsal/restaurang, personalutrymmen, städförråd, avfallsrum, konferensdel, relax etc.
  3. Sammanfattning
    Revisorn sammanfattar revisionen kortfattat.

Efter revisionen

Efter revisionen skickar Green Key en revisionsrapport till anläggningen, där eventuella kriterieavvikelser samt rekommendationer finns listade.

För att erhålla en Green Key-märkning vid ansökan behöver alla obligatoriska kriterier samt all dokumentation för de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda respektive godkända.

Green Keys nationella styrgrupp tar del av och godkänner revisionsrapporten och beslutar om tilldelning av Green Key-märkningen. En Green Key-märkning är giltig 12 månader i taget.