Årlig rapportering

De år som revision inte sker ska Green Key-märkta anläggningar skicka in en årlig rapportering till Green Key i samband med att anläggningens Green Key-certifikat löper ut. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att kriterierna efterlevs och att anläggningen kan förnya sitt certifikat för ytterligare ett år.

När den årliga rapporteringen skickats in och godkänts av Green Key Sverige och Green Keys svenska styrgrupp, förnyas anläggningens miljömärkning för ytterligare 12 månader.


Rapporteringen består av följande delar:

 1. Kriterieuppfyllnad
  – Säkerställa att Green Keys obligatoriska kriterier efterlevs.
  – Uppfyllnad av ytterligare poängkriterier.
 2. Mål
  – Minst 3 nya miljö-/hållbarhetsmål för det kommande året.
  – Uppföljning av förra årets miljö-/hållbarhetsmål.
 3. Data
  – Data över vattenförbrukning, hushålls-/restavfall, el- och energiförbrukning månadsvis från det föregående året, inklusive antal gästnätter, antal anställda och antal leverantörer.
  – Beräkning av verksamhetens växthusgasutsläpp (scope 1 och 2) det föregående året. Obs! Enbart obligatoriskt för hotell.
  – Om poängkriterium 8.7 uppfylls ska data över mängd matavfall/matsvinn redovisas.

  Därtill kan Green Key årligen begära in stickprov av andra typer av dokumentation för de obligatoriska kriterierna.

Miljörapportering ska ske till Green Key senast en månad innan anläggningens Green Key-märkning löper ut. Påminnelser om miljörapporteringen skickas ut till miljömärkta anläggningar i god tid innan.