Booking.com – så gör ni för att er anläggning ska synas som Green Key-märkt

För att er anläggning ska synas som Green Key-märkt på Booking.com behöver ni lägga in er anläggnings uppgifter i BeCause.

Green Key International har inlett ett samarbete med BeCause; ett onlineverktyg för hantering av hållbarhetsdata. Genom att registrera er på BeCause automatiseras processen att er anläggning syns som Green Key-märkt på Booking.com.

För att visas på Booking.com behöver ni registrera er genom att slutföra stegen nedan:

  1. Gå till www.because.eco.
  2. Klicka på ”Get started” i övre högra hörnet. Fyll därefter i e-mail och lösenord och klicka på ”Sign up”.
  3. Klicka på ”My User” i vänstra spalten längst ner. Klicka på underfliken ”Add company”. 
  4. Skriv in er anläggnings namn i sökfältet. Klicka på er anläggnings namn och därefter knappen ”Claim company” (om ni stöter på problem – kontakta claim@because.eco).
  5. Klicka på ”Collect” i övre delen av vänsterspalten. Klicka därefter på underfliken ”General info”, och scrolla längst ner på sidan. 
  6. Klicka på ”Edit” till höger om ”Booking.com” (under ”Sales Channels”). Lägg till ert Booking.com-ID. 
  7. Kontrollera och uppdatera även gärna övrig information under ”General Info”, t.ex. er adress och webbadress.

Om ni har några frågor eller behöver support, vänligen maila support@because.eco.