Tobisviks Campings samarbete engagerar unga & främjar biologisk mångfald

Den nyligen Green-Key märkta campingen inledde ett samarbete med en skola i kommunen för att nå Green Keys krav och en godkänd märkning.

Skolans fritidsverksamhet fick då i uppdrag att tillverka fågelholkar som skulle passa mindre fågelarter som blåmes, tofsmes samt svartvit flugsnappare. Genom detta kombinerade Tobisviks Camping Green Keys krav på ett etablerat samarbete, och olika initiativ för biologisk mångfald som presenteras i deras förvaltningsplan för biologisk mångfald.

Medan campingen stod för byggmaterialet, ansvarade eleverna för tillverkandet. Efter att fritidsgruppen snickrat klart och målat fågelholkarna, levererades holkarna till campingen. Sammanlagt har 10 färgglada fågelholkar har nu satts upp på anläggningens område!

Campingen är stor till ytan med träd och grönområden, vilket medför många naturliga platser för biologisk mångfald. På campingens område finns även en damm som har funnits i många år. Dammen gynnar arter som grodor, trollsländor och vattensalamandrar. I dammen finns även andra arter som id, gädda, abborre, öring, ål och mört.

Utöver detta gynnar campingen biologisk mångfald genom att låta en bit av gräsmattan stå oklippt. Skötseln är anpassad för att gynna blomning och återväxt. Detta ökar tillväxtförmågan, och gör att de naturliga örtfröena som finns i marken får en chans att utvecklas.