Precis som vanligt fast tvärt om – inspireras av Fagerudds prisade initiativ

Green Key-märkta Fagerudd serverar vegetariska luncher som standard. Det innebär att om du inte säger till innan så får du det vegetariska alternativet. Det är med andra ord precis som vanligt – fast tvärt om!

Med hjälp av ett externt expertföretag beräknar de klimatavtrycket på varje serverad rätt. I genomsnitt sparas ca 2kg CO2e (koldioxidekvivalenter) genom att servera en vegetarisk rätt istället för en rätt baserad på animaliskt protein. Ungefär 8 av 10 gäster väljer att inte beställa animaliskt protein, vilket ledde till att Fagerudd sparade 19 ton CO2e fördelat över 12 000 luncher år 2022! 

Livsmedelsproduktionen står för nära 1/4 av de globala växthusgasutsläppen och köttproduktion är en stor del av det. För Fagerudd utgör faktiskt maten de serverar den absolut största källan till klimatpåverkan. 

Fagerudd har på ett enkelt sätt lyckas få merparten att välja att vegetariskt, samtidigt som de behållit valfriheten. Att de dessutom beräknar och redovisar den samlade besparingen gör att värdet av att äta vegetariskt blir så mycket tydligare. När Fagerudd berättar för mötesdeltagarna att de hjälper till att spara i snitt 20 ton CO2e per år brukar de tacka för att de är med och bidrar. Mötesdeltagarna upplever också en fräschare mättnadskänsla och att de inte blir lika dåsiga efter maten. De får alltså bättre mötesförutsättningar på köpet. 

Fagerudd vill med detta initiativ utmana slentrianmässiga köttbitar och samtidigt väcka en tanke om vad vi lägger på tallriken. På många restauranger står det fortfarande; ”Tänk på miljön, ta inte fler servetter än du behöver”, när det i själva verket är köttbiten som står för den största klimat- och miljöpåverkan. 

Ovan: Sebastian Tarowski erhåller pris för årets innovation på IACC Europe Knowledge Festival.

Under 2023 års IACC Europe Knowledge Festival, som gick av stapeln i oktober 2023 på Rungstedgaard i Köpenhamn, tilldelades Fagerudd priset för årets innovation för deras initiativ med vegetariska luncher som standard.  

– Vi är otroligt stolta, säger Sebastian Tarkowski, vd på Fagerudd. Det här är något som engagerar hela vårt företag liksom våra kunder. Men framför allt är det roligt att vi vinner med ett relativt litet initiativ, som är lätt att kopiera. För tänk vilken skillnad det blir om 1000 restauranger till gjorde som vi. Vi hoppas att många väljer att kopiera oss, både i Sverige och utomlands.