Goda initiativ för biologisk mångfald på Hägern Bed & Nature

Green Key-märkta Hägern Bed & Nature är ett bed & breakfast beläget på ön Bolmsö i Småland. Namnet är inspirerat av den vackra naturen som omger anläggningen och de rikliga natur- och friluftsupplevelserna i närheten såsom vandring, fiske och fågelskådning.

Med närhet till naturen finner Hägern Bed & Nature det naturligt att bidra till den biologiska mångfalden i området. De har i samarbete med en student inom trädgårdsodling skapat ett stort område med rabatter med hänsyn till biologisk mångfald. Rabatterna är täckta med blommor och örter med goda pollen- och nektarvärden för pollinatörer. Det är ett konstant surr av bin, fjärilar och andra insekter under hela sommaren.

Utöver detta har Hägern Bed & Nature satt upp flera fågelholkar, vildbihotell, fågel- och bibad. De lämnar död ved och grenar som skydd för insekter och andra djur, och håller en del av gräsmattan oklippt så att ängsblommor kan blomma och spridas.

För att bekämpa sjukdomar som svampar använder Hägern Bed & Nature nytto-svampar istället för bekämpningsmedel. Nytto-svamparna är en biologisk produkt baserad på naturligt förekommande rotsvampar i marken. Svamparna stärker växternas motståndskraft och håller dem friskare.

Utöver goda initiativ för biologisk mångfald lyckades Hägern Bed & Nature minska sin elförbrukning med över 40% januari till augusti 2022 jämfört med samma period 2021, helt enkelt genom att förbättra de manuella rutinerna för uppvärmning och sänka temperaturen i rummen!