Priser och avtal

Registreringsavgift
För hotell och konferensanläggningar: 5 000 kr

För vandrarhem och campingar: 2 500 kr

I registreringsavgiften ingår ett login till ert Green Key-konto, stödmaterial för att uppfylla kriterierna samt 4 timmar konsultation. Moms tillkommer på angivet pris.

Årskostnad
Angivna priser är årskostnaden för Green Key-märkning av respektive kategori för nya anläggningar:

Hotell (<50 rum): 8 000 kr/år + 65 kr/rum/år

Hotell (>50 rum): 12 000 kr/år + 65 kr/rum/år

Konferensanläggning (utan logimöjligheter): 22 000 kr

Vandrarhem och småskaligt boende: 11 000 kr

Camping och stugbyar: 12 000 kr

Moms tillkommer på angivna priser.

Material
Green Key-flagga (150225 cm): 390 kr

Green Key-pins: 10 kr/st*

  • Nya anläggningar som anslutit sig till Green Key får flagga och ett antal pins kostnadsfritt.